Samenwerking

Het Regent Tonnen is een project van WaterLeider en wordt ondersteund door Rotterdams Weerwoord en de drie Waterschappen van Rotterdam.

Een doel: een groenblauwe stad. Waterleider gaat op een creatieve en eigenwijze manier voor meer planten, beter gebruik van water en het ondersteunen biodiversiteit. Door eigen projecten zoals Het Regent Tonnen, TonTuin, Workshops en voorheen Natte Krat En daarnaast vooral door anderen te motiveren mee te doen. Waterleider is de sparringpartner van bedrijven en overheden, adviseert, levert innovaties en realiseert groenblauwe toepassingen.

We werken samen met: Wijkbedrijf De Middellander, de omloop van Middelland, Stichting Pameijer, Opzoomer Mee, Coöperatie Ondergrond,  Coöperatie Vreewijk, WMO Radar,  Wijk Energie Werkt, Woonstad Rotterdam en verschillende wijkinitiatieven, bewonersorganisaties, wijkraden en gebiedscommissies.